Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

18o Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 223-227)