Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

14o Πρακτικο(Αρ. Απόφασης 139 – 144)