Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Ανακοίνωση για ρυθμίσεις οφειλών του Ν. 5036/23

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων ενημερώνει πως σύμφωνα με τον νόμο 5036/2023 οι οφειλές προς τους δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 μπορούν να ρυθμιστούν σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις. Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά στις εξής περιπτώσεις:

Α) Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01/11/2021 έως 01/02/2023, μπορούν να ρυθμιστούν  σε έως 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, πλην της τελευταίας.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. i) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές την 1η/11/2021 και, επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.
  2. ii) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022

iii) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Β) Οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η/11/2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1η/02/2023 πάγιες ρυθμίσεις, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.

Επισημαίνουμε ότι από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. τα μισθώματα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 170 του ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 58 του ν. 4483/2017) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.
      Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα ρύθμιση αφορά μόνο τις περιπτώσεις οφειλών προς δήμους που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022. Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης οφειλές παλαιότερων ετών που δημιουργήθηκαν από άλλες αιτίες και αναγνωρίστηκαν οριστικά ως ληξιπρόθεσμες, κατόπιν σχετικών δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα που αφορά τη ρύθμιση.

Γ) Αναβίωση  ρυθμίσεων των άρθρων 110-117 του ν.4611/2019 και 165-172 του ν.4764/2020 (που προέβλεπαν μέχρι 100 δόσεις), οι οποίες απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.02.2023.

Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση (συμπεριλαμβανομένης και της αναβίωσης των 100 δόσεων) ισχύουν όλα τα ευεργετήματα των άρθρων
110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και
172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

 

Δ. Λοιπές πληροφορίες:

Καταβολή δόσεων ρύθμισης:

Η υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση των διατάξεων των περ. Α και Β συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μηνιαία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία εξόφλησης της πρώτης δόσης.

Εφόσον η πρώτη δόση δεν εξοφληθεί εντός της
ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ο αιτών μπορεί να υποβάλει εκ νέου έως τη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση, ήτοι έως τις 30.6.2023.
Όσον αφορά δε την υπαγωγή στην ρύθμιση των διατάξεων της περ. Γ αυτή συντελείται με την πληρωμή των δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023

Απώλεια της ρύθμισης:

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μιας (1) μηνιαίας δόσης. Επίσης, η ανωτέρω ρύθμιση χάνεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της παραγράφου 1-6 του άρθρου 90 του ν. 5036/2023.

Τρόπος/ Προθεσμία  υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο tameio@dimosfarsalon.gr, δια ζώσης και για περισσότερες πληροφορίες στο Δημαρχείο Φαρσάλων στην Ταμειακή Υπηρεσία γραφ. 03 (τηλ. 24913 50130) έως 30/06/2023.

Συνημμένα Αρχεία

ΑΙΤΗΣΗ 2023

ΑΡΘΡΟ90.Ν5036.ΦΕΚ77Α_2023 (1)

 

Σχετικά Άρθρα

Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παράδοση εκλογικού υλικού των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 Από το Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται ότι η παράδοση

Read More »

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »