Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ για Ολόκληρη Οικοδομή

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ για Ολόκληρη Οικοδομή