Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ για Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Βεβαίωσης ΤΑΠ για Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα