Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΑΓΟΥΝΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥτελ2

Σχετικά Άρθρα