Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

99/2012 Ανάθεση μελέτης,διάθεση πίστωσης για Υδραυλική Μελέτη”Μεταφορά νερού από γεώτρηση Αγ.Γεωργ”