Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

9/2013 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος της Παντοπούλου Γεωργίας&ΣΙΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Υπέρειας