Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

88_2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ

Σχετικά Άρθρα