Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

88/2014 Έγκριση της με αριθμό 042014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση

Σχετικά Άρθρα