Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

87/2013 Αποδοχή χρηματοδότησης (Β΄ κατανομή) 53.181,54€ από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Σχετικά Άρθρα