Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

82/2013 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για Δήμο-Ν.Π. αυτού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Σχετικά Άρθρα