Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

8/2013 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος στη Χριστοδουλοπούλου Ελπινίκη