Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

77/2012 Διάθεση των χώρων έκθεσης εμπορευμάτων, στο χώρο της Νέας Λαϊκής Αγοράς