Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

73/2013 Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση-Επισκευή κτιρίων (ηλεκτρική εγκατάσταση)