Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

72/2013 Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων (ηλεκτρικών γραμμών)