Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

69/2013Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης για σύνταξη φακέλου έργου Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης