Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

68/2012 Ανάθεση στατικής μελέτης έργου “Στερέωση και Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου”