Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

66/2012 Ανάθεση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης έργου “Στερέωση και Αποκατάσταση Ναού Αγίων Αναργύρων”