Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

63/2012 Ανάθεση στατικής μελέτης έργου “Στερέωση και Αποκατάσταση του Ναού της Υπαπαντής Θετιδίου”