Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

61/2012 Ανάθεση εδαφολογικής μελέτης του έργου “Στερέωση και Αποκατάσταση του πύργου Καραμίχου”