Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

57/2013 “Έγκριση της με αριθμό 15/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. με θέμα Αποζημίωση Προέδρου

Σχετικά Άρθρα