Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

56/2013 Έγκριση της με αριθ. 11/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. με θέμα Έγκριση Προϋπολογισμού

Σχετικά Άρθρα