Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

52/2013 Καθορισμό των όρων διακήρυξης διαγωνισμού έργου “Υδροδότηση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Διλόφου”