Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

49/2011 Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα της Μαλιαχώβα Αικατερίνης