Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

477/2012 Χορήγηση υπερωριακής απασχόλησης στον ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Αβόσογλου Ιωάννη,μηνός Αυγούστου

Σχετικά Άρθρα