Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

44/2012 Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημοτικού Υπαλλήλου