Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

43/2012 Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Διλόφου