Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

38/2012 Έγκριση δαπάνης,διάθεση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών”Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών”