Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

367/2012 Χορήγηση υπερωριακής απασχόλησης στον υπάλληλο,ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.Αβόσογλου Ιωάννη,Ιουνίου

Σχετικά Άρθρα