Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

36/2013 Έγκριση χορήγησης μίας θέσης στάθμευσης επί του οδού Καναδά στα ΕΛ.ΤΑ.

Σχετικά Άρθρα