Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

36/2012 Έγκριση δαπάνης,διάθεση πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών”Επισκευή συντήρηση ΔημΣχ.Χαλκιάδων”