Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

33/2012 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης & τεχνικών προδιαγραφών “Αντικατάσταση οροφής Νηπ. Σταυρ”