Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

317 (30.12.19) Δαπάνες θέρμανσης σχολείων – ποσό 29.875,12

Σχετικά Άρθρα