Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

31/2013 Σύσταση παγίας προκαταβολής για την Δημοτική Κοινότητα & τις Τοπικές Κοινότητες