Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

3/2012 Ορισμός Πληρεξούσιων Δικηγόρων για υποθέσεις Δήμου