Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

289/2012 Χορήγηση υπερωριακής απασχόλησης στον υπάλληλο Βασιλόπουλο Ιωάννη, μηνός Μαΐου

Σχετικά Άρθρα