Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

28/2012 Έγκριση τεχνικών Προδιαγραφών για “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων”