Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

275/2014 Έγκριση επιχορήγησης από το Δήμο Φαρσάλων ποσού 15.360,30€, στο Νομικό Πρόσωπο

Σχετικά Άρθρα