Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

26/2011 Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα των Α. Ιατρόπουλο – Μ. Μπιζούλα Ο.Ε.