Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

244 (17.10.19) Λειτουργικές δαπάνες σχολικών επιτροπών – ποσό 59.750,24

Σχετικά Άρθρα