Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

242/2014 Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωτή Δημάρχου και ενός (1) δημοτικούυπαλλήλου

Σχετικά Άρθρα