Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

22/2011 Διάθεση καθισμάτων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.