Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

215/2014 Έγκριση ή μη επανεξέτασης του τέλους άρδευσης που αφορά καλλιέργεια αμπελιού

Σχετικά Άρθρα