Συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση παραχώρησε ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μ. Εσκίογλου για τη Μάχη των Φαρσάλων το 48 π.Χ.

Συνέντευξη για την κομβικής σημασίας μάχη, η οποία διεξήχθη στα Φάρσαλα το 48 π.Χ. και θεωρείται από τους ιστορικούς ως μια από τις κρισιμότερες της Ρωμαϊκής ιστορίας, παραχώρησε ο Δήμαρχος […]

«Έργα υποδομών ανάδειξης Βορειοανατολικής Πολεοδομικής ενότητας»

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα υποδομών ανάδειξης Βορειοανατολικής Πολεοδομικής ενότητας»   Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα 1Τεχν_Περιγραφή […]

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ […]