Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

194Εξουσιοδότηση υπογραφής των συνοδευτικών δικαιολογ. χρηματικών ενταλμάτων του Δ. Φαρσάλων

Σχετικά Άρθρα