Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

178/2014Λήψη απόφασης ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου, ως Πρόεδρος

Σχετικά Άρθρα