Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

17/2012 Εξόφληση της 412/2011 απόφ Διοικ. Εφετείου Λάρισας έργου”Διαμόρφωση κόμβων εισόδου σήμανσης”