Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

17/2011 Άδεια διελεύσεως σκαπτικών μηχανημάτων, από πεζόδρομο για την οικία του Τασόκα Κων/νο.