Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

16/2011 Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα του Ζαφειρόπουλου Ηλία,